Hulp bij het invullen van de vragenlijst

  • De vragenlijst is persoonsgebonden: het is belangrijk dat de vragen worden ingevuld door de persoon die op de begeleidende brief staat vermeld. Geef daarom de vragenlijst niet aan iemand anders door.
  • Heeft u moeite met het invullen van de vragenlijst en heeft u hulp nodig, dan kunt u dat natuurlijk vragen aan familie of een naaste.
  • Graag alle vragen beantwoorden door het vakje dat links voor het door u gekozen antwoord staat aan te klikken.
  • Over sommige onderdelen van de zorg krijgt u meerdere keren een vraag, steeds voor een andere zorgverlener. Ook al lijken deze vragen soms op elkaar, wilt u deze vragen toch allemaal beantwoorden?
  • Soms is een vraag niet op u van toepassing. U heeft bijvoorbeeld een onderdeel van de zorg niet meegemaakt. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van toepassing’, ‘weet ik niet’, of de bij deze vraag behorende extra antwoordmogelijkheid.
  • Op elke pagina ziet u links in beeld een voortgangsbalk. Zo weet u hoe ver u bent met het invullen van de vragenlijst.
  • U kunt terugbladeren in de vragenlijst door op de link ‘Terug naar vorige vraag’ onder de voortgangsbalk te klikken. Uw gegeven antwoord op een vorige vraag kunt u vervolgens wijzigen. Gaat u weer verder in de vragenlijst, dan zijn de (eventueel) eerder door u gegeven antwoorden echter niet bewaard.
  • U kunt de vragenlijst tussentijds opslaan en verlaten. Wanneer u de vragenlijst weer opent, kunt u kiezen om verder te gaan waar u gebleven was of opnieuw te beginnen.
  • Heeft u de vragenlijst helemaal ingevuld en afgerond, dan kunt u uw antwoorden niet meer wijzigen.

Vragen

Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht op onze ‘Vraag en antwoord’ pagina. Mocht uw vraag hier niet bij staan, kunt u contact opnemen middels de contactgegevens die worden vermeld in de uitnodigingsmail.

Wilt u zich afmelden voor het onderzoek? Klik dan hier.