Uw Privacy

Onderzoeksgegevens

Dit onderzoek wordt in opdracht van uw zorgaanbieder uitgevoerd door MediQuest, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Uw zorgaanbieder levert enkel gegevens aan MediQuest die noodzakelijk zijn voor de uitvoer van het onderzoek. Benodigde gegevens zijn onder andere uw contact-gegevens (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats en/of e-mailadres) en benodigde achtergrondgegevens (bijvoorbeeld leeftijd en geslacht) voor het versturen van de juiste vragenlijst en doelgroep-analyses. Uw contact- en achtergrondgegevens worden gescheiden van elkaar verwerkt om uw privacy te garanderen.

Verwerken van uw gegevens

Afspraken tussen MediQuest en uw zorgaanbieder zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst is ook vastgelegd dat de zorgverlener de verantwoordelijkheid heeft voor de toestemmingsverlening. Alle gegevens worden vertrouwelijk verwerkt door MediQuest, conform de huidige wet- en regelgeving. Uw contact-gegevens worden vernietigd zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor verdere voortgang van het onderzoek. MediQuest hanteert een maximale archiveer -en bewaartermijn van 5 jaar voor de overige geanonimiseerde data, tenzij dit wettelijk anders is bepaald.

Gebruik van uw gegevens

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek en niet voor andere doeleinden. Meedoen aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor de zorg die u ontvangt of uw verzekering. Uw zorgaanbieder weet niet of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Ook kan uw zorgaanbieder niet achterhalen welke antwoorden u heeft gegeven.

Terugkoppeling van resultaten

De resultaten van het onderzoek worden teruggekoppeld naar uw zorgaanbieder. De resultaten worden op groepsniveau getoond en zijn niet te herleiden naar u als persoon. Voor enkele onderzoeken geldt dat u expliciet toestemming kan geven om uw resultaten op individueel niveau door te sturen naar uw behandelaar. Zonder expliciete toestemming zal MediQuest deze gegevens niet doorleveren. Deze geaggregeerde resultaten kunnen worden ingezet ten behoeve van keuze-informatie, zorgverbetering en zorginkoop.

Uitschrijven en verwijderen gegevens

Mocht u in de loop van het onderzoek zich willen uitschrijven of uw gegevens laten verwijderen, dan is dit mogelijk. De mogelijkheid voor uitschrijven vind u onderaan de uitnodiging. Voor het verwijderen van gegevens kunt u een verzoek indienen bij uw zorgaanbieder. De zorgaanbieder zal dit verzoek indienen bij MediQuest en MediQuest zal het verzoek conform wet- en regelgeving verwerken.

Vragen en feedback

Voor verdere vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de helpdesk van MediQuest op telefoonnummer 088-1263900 (lokaal tarief). Wilt u meer weten over de werkwijze en certificering van MediQuest of uw rechten als respondent? Dan verwijzen wij u graag naar de uitgebreide privacy statement op de website van MediQuest.

Vragen

Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht op onze ‘Vraag en antwoord’ pagina. Mocht uw vraag hier niet bij staan, kunt u contact opnemen middels de contactgegevens die worden vermeld in de uitnodigingsmail.

Wilt u zich afmelden voor het onderzoek? Klik dan hier.