Vraag en Antwoord

Wat houdt het onderzoek in?

Deelnemende ziekenhuizen voeren op continue basis een onderzoek uit naar patiëntervaringen middels een gestandaardiseerde methodiek. Op uniforme en gestandaardiseerde wijze wordt betrouwbare en valide informatie gegenereerd over de patiëntervaringen met de geleverde ziekenhuiszorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten voor de ziekenhuisopname, poliklinische zorgverlening en verschillende specifieke aandoeningen. Er wordt digitaal gemeten door middel van een online meetsysteem.

De ziekenhuizen gebruiken de resultaten van het onderzoek om te zien wat ze goed doen en wat beter kan. De ziekenhuizen vergelijken de resultaten onderling. Tevens worden de resultaten gebruikt als verbeterinformatie, voor zorgverkoop en –inkoop door de zorgverzekeraars. Patiënten kunnen de resultaten gebruiken als keuze-informatie. Tot slot worden de resultaten gebruikt voor externe verantwoording, bijvoorbeeld aan de NPCF en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Is het onderzoek anoniem?

Het onderzoek is anoniem. Het onderzoek wordt in opdracht van uw ziekenhuis uitgevoerd door MediQuest, een onafhankelijk onderzoeksbureau. MediQuest behandelt de onderzoeksgegevens eenmalig, anoniem en strikt vertrouwelijk. Het ziekenhuis weet niet of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Ook kunnen zij niet achterhalen welke antwoorden u heeft gegeven. Wel of niet invullen van de vragenlijst heeft dan ook geen gevolgen voor uw behandeling.

Is deelname aan het onderzoek verplicht?

Deelname aan het onderzoek is niet verplicht en hierdoor geheel vrijwillig. U hoeft de vragenlijst niet in te vullen. Het ziekenhuis gebruikt de resultaten om de eigen zorg te verbeteren. Uw ervaring is voor het ziekenhuis daarom van groot belang.

Welke gevolgen heeft deelname/niet-deelname voor mijn behandeling?

Deelname of niet-deelname heeft geen enkele gevolgen voor uw behandeling. Het ziekenhuis en uw specialist weten niet of u de vragenlijst wel of niet hebt ingevuld.

Welke patiënten worden benaderd

Voor het onderzoek worden patiënten bevraagd die in het ziekenhuis zijn geweest voor een behandeling, zowel voor een (dag)opname of een poliklinisch bezoek. Het ziekenhuis kan er voor kiezen om alle patiënten uit te nodigen voor het onderzoek of een steekproef (selectie) uit de patiëntpopulatie.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Patiënten ontvangen vlak na een poliklinisch bezoek of ontslag uit het ziekenhuis een digitale uitnodiging (per email) voor deelname aan het onderzoek. De patiënt vult online de vragenlijst in. De resultaten worden vervolgens in een online systeem aan het ziekenhuis getoond. Dit gebeurt op specialisme en op ziekenhuisniveau; hierbij worden de gemiddelde scores getoond. Hierbij zijn geen resultaten van individuele patiënten in te zien.

Welke vragen worden gesteld?

De vragen kunnen variëren en zijn afhankelijk van de keuze van het ziekenhuis. Hierbij kan het gaan over het algemene zorgproces van bereikbaarheid, opname, zorg door artsen en verpleegkundigen tot en met ontslag en nazorg of specifieke vragen over bijvoorbeeld ontvangst op de SEH of Intensive Care.

Wat wordt er met de resultaten van het onderzoek gedaan?

De resultaten worden gebundeld en in gemiddelde scores per specialisme teruggekoppeld aan het ziekenhuis. Het ziekenhuis kan hierdoor de resultaten gebruiken om de zorg en dienstverlening in het ziekenhuis te verbeteren. Enkele ziekenhuizen presenteren hun gemiddelde rapportcijfer in een nieuwsbrief of op de website.

Hoe zijn de vragenlijsten tot stand gekomen?

De standaard en gevalideerde vragenlijsten worden ontwikkeld door gespecialiseerde onderzoeksbureaus. Zij werken hierbij samen met een tripartite werkgroep: dat wil zeggen dat de vragenlijst tot stand komt met input van zorgverzekeraars, ziekenhuizen en patiëntenverenigingen.

Welke andere partijen zijn nog meer betrokken?

Naast het ziekenhuis, kan het voorkomen dat gemiddelde scores worden doorgeleverd naar Zorgverzekeraars Nederland. Hierbij worden de scores tussen verschillende ziekenhuizen met elkaar vergeleken. Antwoorden zijn niet herleidbaar tot individuele patiënten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau MediQuest. Verder steunt de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) het onderzoek.

Hoe vaak kan ik worden uitgenodigd voor het onderzoek?

Voor gestandaardiseerde vragenlijsten geldt dat u maximaal 1x per jaar wordt uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Een ziekenhuis kan er ook voor kiezen om een eigen vragenlijst uit te zetten, waarbij u vaker kunt worden uitgenodigd. U ontvangt eenmalig een uitnodiging- en een herinneringsmail. Wanneer u niet meer wilt deelnemen aan het onderzoek, kunt u zich hiervoor uitschrijven.

 

Vragen

Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht op onze ‘Vraag en antwoord’ pagina. Mocht uw vraag hier niet bij staan, kunt u contact opnemen middels de contactgegevens die worden vermeld in de uitnodigingsmail.

Wilt u zich afmelden voor het onderzoek? Klik dan hier.